Kallmyr godtemplarhus

Kallmyr godtemplarhus efter renoveringen 1975.

Om oss

Kallmyr godtemplarhus ägs av föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren i Kallmyr UPA. Föreningens ursprungliga verksamhet som nykterhetsloge upphörde 1941, men föreningens namn har behållits trots att verksamheten numera övergått i att förvalta dess fastighet som förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen.