Kallmyr godtemplarhus

Byggnadsminnet Kallmyr godtemplarhus

Länsstyrelsen i Gävleborg har förklarat det unikt välbevarade Godtemplarhuset i Kallmyr som byggnadsminne. Den officiella invigningen skedde söndagen den 22 maj 2022. Beslutet fattades av landshövding Per Bill med byggnadsantikvarie Carina Lindqvist som föredragande. Godtemplarhuset är det hittills första och enda föreningshuset i Ljusdals kommun som har fått denna status. Syftet är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.

”Godtemplarhuset i Kallmyr ger en i det närmaste unik bild av hur en nyuppförd logebyggnad kunde se ut i en by på landsbygden vid 1900-talets början. […] Folkrörelsernas byggnader blev betydelsefulla mötesplatser för många människor och platser för bland annat föreläsningar, teater, sång och musik. Än idag har denna unika kulturmiljö och mötesplats samma funktion som för ett århundrade sedan.”

Daniel Olsson, byggnadsantikvarie vid Länsmuseet Gävleborg

Godtemplarhuset med byggnadsställningar

Godtemplarhuset ägs av Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren i Kallmyr. Den ursprungliga logen, som instiftades den 1 januari 1895, var medlem i nykterhetsorganisationen International Order of Good Templars (IOGT), men den verksamheten upphörde 1941, det som återstår är förvaltningen av föreningens byggnad. Idag inhyser huset bland annat konsertserien Musik i Kallmyr, samt hyrs ut till privata evenemang såsom bröllop och fester.

Fikapaus vid Godtemplarhuset 1975

På initiativ av Jan Sundberg, Ytteryg, samlades en grupp som ville rädda Godtempklarhuset 1975. De flesta av dem finns med på detta foto, som togs under en fikapaus vid renoveringsarbetet. Några av dem är inte längre i livet och de enda som fortfarande är aktiva i föreningen är Bengt Larsson, som nu varit kassör i 48 år, och hans hustru Christina. Från vänster: Sten Blomkvist, Bengt Larsson, Sven Ståhl, Gösta Ståhl, Harry Ståhl, Hans Wennberg, Ingvar Haglund, Anna Sundberg (skymd), Jonas Sundberg, Anna Kristina Sundberg, Christina Larsson, Sven Cavallin, Olle Hådal (skymd), Jan Hedlund, Stig Ståhl, Göran Jönsson, Olle Haglund, Olle Hellman (skymd) och Anders Ståhl. Foto: Jan Sundberg.

I mitten av 70-talet hade Kallmyr godtemplarhus förfallit så till den grad att taket höll på att rasa in. Även brokvistarnas tak var i mycket dåligt skick. Här lägger Bengt Larsson och Sten Blomqvist nytt spåntak på den förfallna brokvisten till Godtemplarhusets huvudingång. Foto: Jan Sundberg.

Bengt Larsson och Sten Blomqvist lägger spåntak

Att byggnaden nu erhåller status som byggnadsminne med skydd enligt kulturmiljölagen har gjorts möjligt genom decennier av hårt arbete av föreningens medlemmar. En som särskilt bör nämnas är Bengt Larsson som tillsammans med sin hustru Christina är den ende som fortfarande är aktiv av de ursprungliga medlemmarna som återstartade föreningen 1975 och räddade byggnaden från att helt förfalla. Byggnadens tak höll då på att rasa in och den var i mycket dåligt skick.

– Jag väckte frågan om byggnadsminne för åtta år sedan och efter två gedigna utredningar av länsmuseet har vi nu äntligen kommit i mål. Jag är väldigt glad över att vi nu säkrat tillgången till detta kulturarv för framtida generationer, säger bygdehistorikern och snickaren Bengt Larsson, som bott hela sitt liv i Kallmyr och varit kassör i föreningen i 48 år.

Bengt Larsson och Hans-Erik Hansson

Hans-Erik Hansson, enhetschef för kulturmiljö på Länsstyrelsen överlämnar byggnadsminnesplaketten till Bengt Larsson i samband med invigningen av byggnadsminnet den 22 maj 2022. Foto: Lars Larsson.

Karin Hagman från Nykterhetshistoriska sällskapet överlämnade under invigningen av byggnadsminnet en bukett blommor till Bengt Larsson för att uppmärksamma hans långa engagemang för godtemplarhuset i Kallmyr. Foto: Lars Larsson.

Karin Hagman och Bengt Larsson