Kallmyr godtemplarhus

Ett unikt välbevarat föreningshus och byggnadsminne.

Boka
Stora salen

Kallmyr godtemplarhus är en unikt välbevarad byggnad med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Den har förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Byggnaden uppfördes 1908 och är i stort sett oförändrad. Det är det enda föreningshuset och samlingslokalen i Ljusdals kommun som har fått status som byggnadsminne. Det som gör byggnaden än mer unik är att den fortfarande har samma funktion som mötesplats som när den skapades för över 100 år sedan.

Den 1 januari 1895 instiftades godtemplarlogen Ljusbringaren i Kallmyr. Året därpå aktualiserades frågan om behovet av en egen lokal, vilket ledde till att Kallmyr Sjövästa byggnadsförening registrerades 1902, med syfte att bygga ett föreningshus. Huset stod klart för invigning den 13 december 1908 och har sedan dess bevarats i nästintill oförändrat skick.

Bengt Larsson

Föreningen Ljusbringaren

Boka Kallmyr godtemplarhus

Kallmyr godtemplarhus är en unikt välbevarad byggnad, med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, som har förklarats som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Byggnaden uppfördes 1908 och är i stort sett oförändrad.  Vi hyr ut lokalerna till publika och privata evenemang, såsom konserter, kursverksamhet, bröllop och fester.